Αρχική WEB DESIGN Δυναμικές Ιστοσελίδες (PHP,.NET, JAVA, FLEX, MySQL)

Δυναμικές Ιστοσελίδες (PHP,.NET, JAVA, FLEX, MySQL)

Οι δυναμικές ιστοσελίδες περιέχουν σελίδες που δημιουργούνται σε πραγματικό χρόνο. Οι σελίδες αυτές περιλαμβάνουν Web κώδικα και scripting.
Οι πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού και δημιουργίας δυναμικών σελίδων είναι η PHP και η ASP.

Όταν καλούμε μια δυναμική σελίδα η εργασία που πραγματοποιείται χωρίς να γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη είναι η μετάφραση της ιστοσελίδας σε κώδικα. Μέσω αυτής της μετάφρασης προκύπτει μία HTML σελίδα που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης Web του χρήστη.

Οι περισσότερες μεγάλες ιστοσελίδες είναι δυναμικές δεδομένου ότι είναι ευκολότερες στη διαχείριση από τις στατικές ιστοσελίδες. Αυτό συμβαίνει επειδή οι στατικές σελίδες έχουν σταθερό περιεχόμενο, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται περισσότερη δουλειά κατά την επεξεργασία, κατά τη δημοσιεύση και κάθε φορά που θα γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή. Οι πληροφορίες στις δυναμικές σελίδες, από την άλλη πλευρά, είναι προσβάσιμες μέσω μιας βάσης δεδομένων .

Ως εκ τούτου, όταν χρειάζεται να τροποποιηθεί το περιεχόμενο μιας δυναμικής σελίδας, ο webmaster το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να ενημερώσει το αρχείο βάσης δεδομένων. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα μεγάλα sites που περιέχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες σελίδες. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα σε πολλούς χρήστες να ενημερώνουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας χωρίς να επεξεργάζονται το layout των σελίδων.

Social Media

Newsletter


Επικοινωνία

Στρ. Καλλάρη 37 Κάτω Πατήσια Αθήνα
Email: info@webcity.gr
Τηλ: +30.210.8318084 
Φαξ: +30.210.8318051

E.T.W. WEBCENTER CYPRUS LTD
Τεμπών 30 Εγκώμη Λευκωσία 2090
Url: www.etw-webcenter.com 
Email: info@etw-webcenter.com