Αρχική WEB DESIGN Στατικές Ιστοσελίδες (HTML, HTMLS)

Στατικές Ιστοσελίδες (HTML, HTMLS)

Η στατική ιστοσελίδα είναι το είδος της ιστοσελίδας με σταθερό περιεχόμενο. Κάθε σελίδα είναι κωδικοποιημένη σε HTML κώδικα και εμφανίζει τις ίδιες πληροφορίες σε κάθε επισκέπτη. Οι στατικές ιστοσελίδες είναι το πιο βασικό είδος ιστοσελίδας αλλά και το πιο απλό στη δημιουργία του.

Σε αντίθεση με τιςδυναμικές ιστοσελίδες ,δεν απαιτούν κανένα προγραμματισμό Web ή την δημιουργία βάσης δεδομένων. Μια στατική ιστοσελίδα μπορεί να κατασκευαστεί με την απλή δημιουργία μερικών σελίδων HTML και τη δημοσίευσή τους σε ένα διακομιστή Web.

Οι στατικές ιστοσελίδες περιέχουν σταθερό κώδικα, το περιεχόμενο της κάθε σελίδας δεν είναι δυνατόν να μεταβληθεί από τον απλό χρήστη ενώ μπορεί να μεταβληθεί μόνο από webmaster.

Αυτό το είδος κατασκευής μπορεί να εξυπηρετήσει ικανοποιητικά μικρές κατασκευές χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις αλλά δεν μπορεί να κάνει το ίδιο με μεγαλύτερες κατασκευές που απαιτούν δεκάδες σελίδες και συνεχείς μετατροπές. Ως εκ τούτου, οι μεγαλύτερες ιστοσελίδες κατασκευάζονται συνήθως δυναμικά και μπορούν να ενημερωθούν απλά τροποποιώντας ένα αρχείο βάσης δεδομένων. Οι στατικές ιστοσελίδες που δεν απαιτούν πολλές επιμέρους σελίδες συχνά σχεδιάζονται με τη χρήση προτύπων.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ενημέρωσης πολλών σελίδων ταυτόχρονα και επίσης βοηθά στο να παρέχετε μια συνεπή διάταξη σε όλο το χώρο χωρίς πολλές και χρονοβόρες μετατροπές.

Social Media

Newsletter


Επικοινωνία

Στρ. Καλλάρη 37 Κάτω Πατήσια Αθήνα
Email: info@webcity.gr
Τηλ: +30.210.8318084 
Φαξ: +30.210.8318051

E.T.W. WEBCENTER CYPRUS LTD
Τεμπών 30 Εγκώμη Λευκωσία 2090
Url: www.etw-webcenter.com 
Email: info@etw-webcenter.com